สั่งซื้อ-ชำระเงิน

วิธีการชำระเงินท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ผ่านทางช่องทางต่างๆของบริษัทได้ดังต่อไปนี้
1. ชำระด้วยเงินสด (ในเขตพื้นที่ ที่ทางบริษัทบริการจัดส่ง โดยไม่มีค่าขนส่ง)
ท่านสามารถเลือกชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด  โดยชำระกับพนักงานส่งสินค้าได้โดยตรงเมื่อท่านได้รับสินค้าและตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว หรือเลือกรับสินค้าเองที่บริษัทและชำระเงินที่บริษัทได้ทันที

2. ชำระผ่านธนาคาร/โอนเงิน ท่านสามารถชำระค่าสินค้าผ่านทางธนาคารหรือการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท ผ่านทางหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้ ATM
(สำหรับลูกค้าที่ทำการโอนเงินและมีค่าธรรมเนียมจากทางธนาคาร (โดยต้องรบกวนท่านลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมยี้)

บัญชีธนาคารสำหรับการชำระเงิน

⇒ กรณีออกใบกำกับภาษี(Vat.7%)
ชำระบัญชี :

บจ. คลีนดีไทย
ธนาคาร กสิกรไทย (สาขาประตูน้ำพระอินทร์)
0 6 4 – 1-7 0 5 2 6 – 8

…………………………………………………………………………
⇒ กรณีไม่ออกใบกำกับภาษี (No Vat.7%)
ชำระบัญชี :
นายวีระชัย วิพลชัย
ธนาคาร กสิกรไทย (สาขาประตูน้ำพระอินทร์)

1 4 6 – 2 – 0 8 6 7 0 – 7


………………………………………………………………………….

แจ้งการโอนเงินเมื่อท่านชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งการโอนและหลักฐานการชำระเงินค่าสินค้าได้ที่ 
– Line Sale ที่ลูกค้าติดต่อ
– FAX เบอร์ 02 -190-4199

– Email ที่ cleandee.laboratory@gmail.com ,cleandee.thai@gmail.com
หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง “ฝ่ายการเงิน”

ที่ โทรสารหมายเลข 02 – 190 – 4198

วิธีการรับสินค้า

เมื่อท่านได้สั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะจัดเตรียมสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งวันรับสินค้า หรือท่านสามารถติดต่อเพื่อยืนยันการสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 190 4199 โดยท่านสามารถเลือกวิธีการรับสินค้าได้ตามรายการดังต่อไปนี้

1. รับสินค้าเองที่บริษัทฯ
2. บริการจัดส่งสินค้าโดยรถขนส่งของบริษัทฯ เฉพาะใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางพื้นที่ โดยไม่เสียค่าบริการ เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้ารวมมูลค่า 10,000 บาทขึ้นไป 
3. บริการจัดส่งสินค้าทั้วประเทศโดยบริษัทขนส่ง โดยค่าขนส่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้า โดยท่านจะเสียค่าบริการขนส่ง

***ท่านสามารถติดต่อ สอบถา เพิ่มเติมจากแอดมินได้ตลอดเวลาทำการ 8:00 – 17:00น. (วันจันทร์ – วันเสาร์)
ติดต่อ เบอร์กลาง02 -190 – 4199  แอดมิน 086-6107681 / 081-1307982 
หรือ  E-mail :   cleandee.laboratory@gmail.com
…ต้องขออภัยหากท่านไม่ได้รับความสะดวก…